przyszlosc to mediacja

23 września, 2019

Mediacja kreuje przyszłość

#mediacja #sprawygospodarcze #dlabiznesu #bizneslubiwybierać #adwokatmediator #Łódź #Zelwerowicza6 #dyżurymediatorów #ideapromocjimediacji

Od marca 2019 roku mediatorzy z 5 największych ośrodków mediacyjnych w Łodzi, zrzeszeni w ramach Łódzkiego Porozumienia Mediatorów, mając na uwadze ideę upowszechniania i promowania polubownej metody rozwiązywania sporów jaką jest mediacja, codziennie od poniedziałku do piątku dyżurują w tzw. zielonym pokoju, który mieści się w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

Jaki jest cel dyżurów?

Celem dyżurów jest informowanie stron postępowań sądowych o zaletach mediacji, jako alternatywnej metodzie rozwiązywania sporów. Zainteresowane mediacją strony mają możliwość wypełnienia podczas dyżuru wniosku o skierowanie sprawy do mediacji, a także wyboru osoby mediatora.

Statystyki w sprawach gospodarczych

Po sześciu miesiącach pełnienia dyżurów zostały przygotowane pierwsze statystyki przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Szczególnie interesująco przedstawia się znaczny wzrost skierowań do postępowania mediacyjnego w wydziałach gospodarczych tegoż sądu (XII i XIII Wydział Gospodarczy).

Statystyki w miesiącu sierpniu są następujące:

 • XII Wydział Gospodarczy – wydano 12 postanowień o skierowaniu do mediacji, z kolei w okresie od stycznia do lipca, zatem przez 7 miesięcy wydano łącznie 10 postanowień
 • XIII Wydział Gospodarczy – wydano łącznie 33 postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji, z kolei np. w lipcu wydano 11 postanowień w tym przedmiocie
 • Wnioski:

 • w XII Wydziale Gospodarczym w sierpniu 2019 r. skierowano postanowieniem do mediacji więcej spraw, niż łącznie przez okres poprzednich siedmiu miesięcy (12 spraw, a wcześniej łącznie 10).
 • w XIII Wydziale Gospodarczym w sierpniu 2019 r. odnotowano znaczący 300 % wzrost spraw kierowanych do mediacji, w porównaniu z liczbą postanowień o skierowaniu do mediacji w miesiącu poprzednim

 • Przedsiębiorco,

  w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, przy ul. Kopcińskiego 56 oraz w Sądzie Okręgowym w Łodzi przy pl. Dąbrowskiego 5 odbywają się dyżury mediatorów:

 • Gdzie?
 • Pokój mediatora – zielony pokój (I piętro, pokój 107 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi), (III piętro, pokój 351 w Sądzie Okręgowym w Łodzi)

 • Kiedy?
 • od poniedziałku do piątku w godzinach 9-14:30

 • Dla kogo?
 • strony postępowań XII i XIII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego, Wydział X Gospodarczy Sądu Okręgowego

  Pamiętaj, że na każdym etapie sporu masz możliwość korzystania z alternatywnej dla sądu metody rozwiązywania sporów, zarówno na etapie polubownym jak i sądowym. Poznaj zalety mediacji biznesowej i wybierz ją jako narzędzie zarządzania konfliktem w Twojej firmie. Więcej informacji znajdziesz na mediacje.wrabel.pl

  Brawo Łódź ! Dzieje się !

  * Photo by Riccardo Annandale on Unsplash

  Karolina Wrąbel
  adwokat/mediator
  mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Łodzi
  www.wrabel.pl
  +48 695 677 270