medicja dla biznesu

17 marca, 2019

Przedsiębiorco, korzystaj z mediacji w biznesie.

#biznes #nowemozliwosci #wartorozmawiac #mediacja #łodzkreuje #ugoda #sprawygospodarcze #mediacja #korzysci #wartosci #zielonypokoj

Mediacje gospodarcze są skierowane do wszystkich podmiotów chcących szybko i polubownie zakończyć spór, dbając przy tym o finanse przedsiębiorstwa i dobre relacje ze swoimi partnerami biznesowymi. Poufności mediacji daje gwarancję, że strony mogą rozmawiać o tajemnicach handlowych wiedząc, że te informacje nie trafią do osób trzecich.

Dzięki wspólnej inicjatywie Łódzkiego Porozumienia Mediatorów, zrzeszającego łódzkie środowisko mediatorów, a także Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi oraz Sądu Okręgowego w Łodzi najbliższe miesiące będą miały na celu upowszechnianie zalet mediacji w stosunkach między przedsiębiorcami.

Od 18 marca 2019 roku (poniedziałek) w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, budynek sądu przy ul. Kopcińskiego 56 oraz w Sądzie Okręgowym w Łodzi, pl. Dąbrowskiego 5, będą dyżurować mediatorzy. Celem dyżurów będzie informowanie stron postępowań sądowych o zaletach mediacji, jako alternatywnej metodzie rozwiązywania sporów. Zainteresowane mediacją podmioty gospodarcze będą miały podczas dyżuru możliwość wypełnienia wniosku o skierowanie sprawy do mediacji, a także wyboru osoby mediatora.

Gdzie?
- Pokój mediatora – zielony pokój
Kiedy?
- od poniedziałku do piątku w godzinach 9-14:30
Dla kogo?
- strony postępowań XII i XIII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego, X i XIII Wydział Gospodarczy Sądu Okręgowego

Pamiętaj !

  • zatwierdzona przez sąd ugoda, zawarta przed mediatorem, ma moc wyroku sądowego,
  • zawarcie ugody mediacyjnej umożliwia zwrot do 100% uiszczonej opłaty od pozwu oraz zarzutów od nakazu zapłaty,
  • mediacja możliwa jest na każdym etapie postępowania sądowego, jak również na etapie przedsądowym.
  • adwokat mediator Karolina Wrąbel